Nagy port kavart a mögöttünk hagyott nyáron, hogy a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Osztálya több online sportfogadó cég honlapját ideiglenesen hozzáférhetetlenné tette. Ezzel közvetetten megakadályozva azt is, hogy a cégek ügyfelei rendelkezhessenek a számláin lévő pénzösszegekkel.

meanshealth.huAz Országgyűlés többek között a 2013. évi CXXVI. törvénnyel módosította a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényt. (SZtv.) Specifikusan a távszerencsejátékkal kapcsolatban.

A korábbiakban a távszerencsejáték fogalma alá a hírközlő eszköz és rendszer útján szervezett lóversenyfogadás és kártyajátékok nyújtása tartozott. A törvény sportfogadásról nem beszélt. Az említett módosító jogszabály azonban a törvény hatálya alá emeli az online sportfogadást is: kimondva, hogy az is távszerencsejátéknak minősül. S mint olyan a koncesszióról szóló 1991. évi XVI törvény alapján koncesszióköteles tevékenység.

Hétköznapi nyelven szerencsejátéknak minősül minden olyan játék, melyben a fogadó pénzt (vagy egyéb vagyoni értéket) nyújt a szervező felé, aki meghatározott feltételek megvalósulása esetén szintén valamilyen vagyoni előny nyújtására köteles. Pl. a szurkolói honlapokon szereplő baráti góltotó nem tartozik e körbe. A sportfogadó cégek tevékenysége viszont az SZtv. 29/C §-a alapján igen.

A távszerencsejáték abban az esetben esik a magyar hatóság joghatósága alá, amennyiben 1. Magyarországon szervezik vagy 2. a résztvevő (fogadó) Magyarország területén vesz részt benne vagy 3. a szervező a szolgáltatást a magyarországi fogadók felé irányul, pl. úgy, hogy magyar nyelvű honlapot tart fenn avagy magyar nyelvű reklámtevékenységet folytat.

A koncessziós szerződés megkötésének több szervezeti, formai illetőleg informatikai feltétele van. Ezek teljesítése nem okozhat problémát. A pénzügyi vonzat már inkább: állami engedély esetén ugyanis koncessziós díj megfizetésére lesz köteles a vállalkozás, a fogadók részéről pedig megkerülhetetlenné válik a jövedelem utáni adó fizetése. A koncessziós szerződés maximálisan 5 évre köthető meg.

Az SZtv. 36/G. §-a teszi lehetővé a szerencsejáték-piac felügyeletét ellátó NAV részére, hogy a fenti engedéllyel nem rendelkező vállalkozások honlapjait ideiglenesen hozzáférhetetlenné tegyék (90 nap).

A tiltott szerencsejáték fogalmát az SZtv. 37. § 14. pontja alapján minden olyan engedélyköteles szerencsejáték, amelyet a NAV engedélye nélkül szerveznek. Ha a szervezés rendszeres, akkor a BTK. 360. §. alapján bűncselekmény valósul meg. Ha rendszeresség nem áll fenn, a nyilvános helyen szervezett ilyen szerencsejáték szervezése szabálysértést valósít meg.

Az országos sportszövetségek

Az engedélyezési feltételek nem szükségeltetnek részletes kibontást (pl. csak 18 év feletti fogadhat; fel kell tűntetni legalább egy segítőszolgálat elérhetőség, amely a játékfüggőségen tud segíteni etc.) – azt viszont ki kell emelni, hogy a sportfogadás vagyoni értékű jog. Egy adott sportra vonatkozó fogadásokból eredő vagyoni értékű jogokkal pedig kizárólag az adott sportszövetség rendelkezhet. Ha egy online sportfogadó cég futballmérkőzésekre kíván fogadási lehetőséget nyújtani, ahhoz az MLSZ engedélye szükséges.

Érvényesíthető-e a számlámon lévő pénzösszeg?

A fogyasztók a legritkább esetben járnak utána, mely sportfogadó cégnek milyen engedélye van. Magyarországon ráadásul évek óta zavartalanul működtek ezen honlapok. A bennrekedt pénzösszegek visszakövetelésére azonban polgári peres úton kevés esély van. Amellett, hogy a szerencsejáték-szerződést (ráutaló magatartással megkötött) a játékos saját kockázatára köti, itt ún. természetes kötelmekről van szó. A Polgári Törvénykönyv 6:121. § alapján az engedély nélkül lebonyolított fogadásból eredő követelések – polgári – bírósági úton nem érvényesíthetőek. Mivel azonban itt logikai úton büntetőjogi kérdések is akaratlanul szóba jöhetnek, kizártnak nem tekinthető az igényérvényesítés.