A magyar jogi szabályozás egyik nagy újdonsága, hogy az új BTK-val a tiltott teljesítményfokozókkal való visszaélés is kriminalizálásra került. Már csak ezért, de egyébként is érdemes átgondolni a jogi segítség igénybevételét.

A sportjog általánosságban is egy speciális jogterület, mely speciális tudást, gyakorlatot igényel, de ha ezen belül választani kéne, akkor talán a doppingszabályozás az, amely a leginkább különleges. A doppingszabályozás tekintetében érvényesül leginkább a lex sportiva, a nemzeti, állami jogtól eltérő szabályozás, a sport önszabályozása. 

A doppingeljárások során többszintű szabályozással találkozunk, mely - eleve megengedően - egymástől eltérő lehet nemzeti avagy sportági szinten: 1. a Doppingellenes Világügynökség (WADA) szabályozása, kiváltképp a Kódex. 2. az egyes nemzeti jogalkotó szervek doppingszabályozása (Magyarországon mindenekelőtt: 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól) 3. az egyes országos sportszövetségek doppingszabályzata 4. és persze nem lehet megfeledkezni a nemzetközi sportszervezetek által szervezett események eltérő szabályairől, különösképpen az Olimpiai Játékokokról).

A mintvételtől el kell különíteni a doppingeljárást, mely a doppingbizottság előtt zajlik. A jogi képviselő meghatalmazása ezekben az esetekben is célszerű, legyen szó sportolóról, sportszakemberről vagy akár egy sportszervezetről. A jogi képviselő ismeri az eljárás menetét, ismeri azon szabályokat, melyeket a hatóságoknak be kell tartaniuk, a sportjogász jogi képviselőnek pedig rálátása van a dopping specilis szabályozására is. 

Előfordulhat olyan eset is, hogy a doppingvétség gyanúja miatt eljárás alá vett sportoló, sportszakember avagy sportszervezet a sportszövetséggel kerül szembe, itt szintén célszerű lehet jogi képviselő segítségét igénybe venni. De akár fordítva is, a sportszövetségek, ha nincs erre a célra alkalmazott munkatársuk, esetleg kialakult gyakorlatuk, a jogszabályi kereteken belül adhatnak eseti vagy általános meghatalmazást ügyvédeknek.

Ami a jogi képviselő szerepét felerősítheti: a büntetőjogi szabályozás miatt elfordulhat (nem minden doppingvétség bűncselekmény is egyben), hogy egy személy egyszerre több hatóság előtt küzd. Büntetőügyekben ráadásul a 18. életévét be nem töltöttek sérelme elkövetett doppingsértés a büntető eljárásjog szabályai szerint eleve védőköteles. 

Ami még életszerűen felmerülhet: kártérítési kérdések, mely különösen a sérelemdíj bevezetése okán szintén célszerűvé teheti jogi képviselő jelenlétét az eljárásban.