A Sporttörvény legújabb módosításával egy teljesen újszerű beléptető rendszer kerül kialakításra a magyar futballpályákon. Az ún. HASH-kódról még nagyon sokat fogunk hallani. De mi is ez? Laikusként is érdemes megismerkednünk vele.

Az Országgyűlés azzal, hogy 2014. június 23-án elfogadta a sporttörvény módosítását, egy teljesen új - a világon is szokatlan - beléptető rendszer alkalmazását tete lehetővé, elsősorban a futballpályákon. A HASH-kód alapján rögzített képmás, ujjlenyomat, Írisz-kép vagy vénalenyomat rögzítésre, egyes alkalmakkal pedig ellenőrzésre kerül. /tehát itt már nem egyszerűen a hétköznapi értelemben vett személyi adatok, hanem közvetlenül a személyiség fizikai vetületének - átalakított, visszafejthetetlen - rögzítéséről van szó/

A HASH egy olyan algoritmus, mely a beviteli adatokból visszafejthetetlen kimeneteli adatot állít elő. A vizsgált emberi tulajdonságok nem változnak, azok mindig azonosak maradnak, azokból mindig ugyanazok a kimeneteli adatok jönnek létre. Ám önmagából a kimeneleti adatból nem lehet következtetni az adott személyi jellegre illetve személyre. Ami fontos még, hiszen az emberi testről beszélünk: egészségügyi személyes adatra se. Ennek inkább csak elméleti szempontból van jelentősége: az adatvédelmi jogszabályok e tényezőt is védett adatként határozzák meg.

A fentiek azt is lehetővé teszik, hogy a felvett mintát annak átalakítása után töröljék. Maga a törvény is azonnali törlést ír elő. Így nem maga az ujjlenyomat, hanem az abból nyert algoritmus kerül nyilvántartásra.

Mire terjedhet ki?

1. Képmás. Nem szorul túlzott magyarázatra. A szurkolói kártyával kapcsolatban egyébként is alkalmazásra került már. Kiemelendő azonban, hogy míg e történetben az arckép talán még a legközömbösebb személyi jelleg, s jelenleg elsősorban nem is ebből keletkeztek nézeteltérések, addig máshol (pl.: tömegközlekedés) már ebből is érezhető társadalmi vita alakult ki. Tehát ami máshol már határokat feszeget, a futballal kapcsolatban még - talán - a leginkább vállalhatóbb. Milyen lehet akkor a többi?!

2. Ujjlenyomat. Leginkább a kriminalisztika tudományában találkozunk ujjlenyomat felvételével és vizsgálatával. Nem csoda tehát, hogy a hangadó szurkolói csoportok úgy vélik, kvázi bűnözőkként kezelik őket. 

3. Vénalenyomat. Emberi testrészről (jelen esetben tenyérről) készített felvétel, mely a mindenkinél egyedi és megváltoztathatatlan vénastruktúrát azonosítja. 5.000.000 ponton rögzíti a tenyér vénáit. Nem invazív, teljes mértékben beavatkozásmentes, külső felvétel.

4. Írisz: a szem szivárványhártyája. Egy kamera segítségével részletesen rögzítésre kerül az Írisz minden egyes pici része, majd a számítógép ezt alakítja át a kóddá. 

Amennyiben a HASH-kód alkalmazásra kerül, a szervező a felsoroltak bármelyikét akár egyenként, akár csokorban is alkalmazhatja. A felsoroltakon kívül viszont mást (hang, kézgörbület stb.) nem lehet bevonni a nyilvántartási és vizsgálati körbe.