Némi módosítással, de elfogadta az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, mely tovább szigorítaná a beléptető rendszer alkalmazásával megrendezett sportesemények látogatását. 
A Sporttörvény (2004. év I.) jelenlegi szabályozása szerint bármely sportrendezvény szervezője dönthet úgy, hogy beléptető és ellenőrző rendszer alkalmaz. 
A labdarúgás sport kiemelt kockázatú illetve fokozott biztonságú eseményein KÖTELEZŐ ezek alkalmazása. 

A friss törvényjavaslat ezen speciális szabályoknak a szigorítását irányozza elő - természetszerűleg a szurkolók felháborodásával kísérve. 

A legfontosabb változással a klubkártya kiváltásakor szembesülhet a szurkoló. A törvény felhatalmazza a szervező (értsd: magát a klubot), hogy a személyes ún. HASH-kódot nyilvántartsa. Ez pedig a személyes adatokon és képmáson túl akár az íriszképet vagy a vénalenyomatot is tartalmazhat. Algoritmusos formában. A klubkártya törvényileg nem kötelező, de alkalmazható: ennek megfelelően akár az MLSZ is előírhatja az égisze alá tartozó sporteseményekkel kapcsolatban. Jelen állás szerint már a következő idénytől elő is fogja írni. /A legnagyobb tiltakozás a Ferencváros szurkolói körében jelent meg. Ez annak is betudható, hogy e klubnál már korábban is alkalmazásra került a szurkolói kártyára épülő beléptető rendszer./

Általános jogérzékünk persze azt mondatja velünk, hogy a szervezőnek tartania kell magát az ultima ratio elvéhez - aligha találkozunk majd rendszeresen tömeges ellenőrzésekkel. Ám azt sem szabad elfelejteni, hogy a rendszer alkalmazása enélkül is alkalmas lehet arra, hogy valakit eltántorítson a mérkőzések látogatásától. Ráadásul amennyiben e rendszer működésbe lép, akkor a szurkolóknak egy alkalommal mindenképpen meg kell jelenniük mintavételre. Ez megkerülhetetlen lesz.

Kiemelendő, hogy 14 éves kor alatt nem alkalmazható a rendszer - ez még az eredeti, képviselői javaslatban nem szerepelt, a bizottsági indítványban már igen. 

- A módosítás egyúttal meghatározza a nyilvántartott személyes adatok körét is: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím illetve biometrikus adat. A szervező ezeket maximum három napig tarthatja nyilván. Ez összhangban áll a Sporttörvény egyéb sportbiztonsági előírásaival.